logo

Projekty

Poniżej przedstawiam listę projektów jakie firma Mel-Wod-Kan wykonała w poszczególnych latach działalności. Ze względu na dużą ilość prac, przedstawiamy tylko wybrane projekty.

Projekty wykonane w 2011 roku

Osiedle Nowa Sp.zo.o.
Projekt sieci wodociągowej w m. Konstantynów Łódzki ul. Nowa 4 i Nowa 16 L= 780mb
Miasto Głowno MZWiK Sp.zo.o.
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Wyzwolenia L=33mb
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Łączna L= 174mb
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Broniewskiego L= 125mb
Gmina Łowicz
Audyty energetyczne szkół Podstawowych w m. Bocheń, Dąbkowice Dolne, Jamno, Wygoda, Niedźwiada
ZOZ Łowicz
Projekt remontu instalacji wod-kan w budynku Zabiegowym Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie ZOZ Łowicz

2012 rok

Gmina Łowicz
Dokumentacja kosztorysowo projektowa na kanalizację sanitarna w m. Jastrzębia L= 781mb

2013 rok

Gmina Łowicz
Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Otolice, Jastrzębia Pilaszków długość łącznie L= 1728mb (przejścia pod droga wojewódzką)
Projekt sieci wodociągowej w m Zielkowice L= 235mb
Miasto Głowno MZWiK Sp.zo.o.
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Nałkowskiej i Zapolskiej L= 471mb
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek w m Głowno, ul. Czackiego L= 425mb
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Jana Bytnara i A. Kamińskiego L= 368mb (sieć wodociągowa), L= 341mb (sieć kanalizacji sanitarnej)

2014 rok

Gmina Skierniewice
Projekt sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Miedniewice L= 1132mb
Projekt sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ruda L= 292mb
Gmina Łowicz
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Otolice za rzeką L=238mb
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zielkowice Czajki L= 205mb
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Strzelcew L= 643mb
Projekt sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Jamno L= 1201mb
Gmina Nieborów
Projekt drenażu odwadniającego teren budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakowie  L= 173mb
Projekt sieci wodociągowej w m. Bednary Kolonia-Sypień L=160mb
Projekt sieci wodociągowej w m. Michałówek L=400mb
Miasto Głowno MZWiK Sp.zo.o.
Projekty podłączanie osób indywidualnych w ramach promocji na terenie miasta Głowno projekty indywidualne na zlecenie MZWiK Głowno szt. 109
Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Złota L=108mb
Projekt rozbudowy sieci wod-kan z sięgaczami do granic działek w m. Głowno, ul. Marciniaka L=200mb (sieć kanalizacji sanitarnej) L= 306mb (sieć wodociągowa) z sięgaczami do granic działek
Miasto Głowno
Projekt kanalizacji deszczowej w m. Głowno, ul. Wyzwolenia, Andersa, Zwycięzców spod Monte Cassino L= 525mb
Gmina Łyszkowice
Projekt sieci wodociągowej w m. Polesie L= 221mb

Informacje