logo

Oferta

Sporządzamy dokumentacje dla gmin kompleksowo zgodnie z wymogami do przetargów: sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Współpracujemy z geodetami, geologami, architektami konstruktorami, elektrykami.

Jeśli sobie życzysz możemy załatwić za Ciebie wszystkie formalności w Urzędach na wszelkich szczeblach, a wizyta u mnie w biurze będzie się sprowadzała do tego iż odbierasz gotowy projekt operat lub inny wymysł przepisowy gotowy do zrealizowania. Na życzenie klientów możemy polecić wykonawcę który solidnie i sprawnie wykona budowę tego co zostało zaprojektowane.

Projekty budowlane

- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych) – przyłączy wod-kan – instalacji wod-kan i c.o. wewnętrznych i zewnętrznych – stawów ziemnych hodowlanych i innych

Operaty wodnoprawne

- stawy ziemne hodowlane rekreacyjne oraz zbiorniki wodne – separatory na kanalizacji deszczowej – myjnie samochodowe, – inne

Audyty energetyczne

- budynków użyteczności publicznej, – hal i innych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

- budynków mieszkalnych – lokali w bloku – budynków użyteczności publicznej

Informacje